תושבים יקרים,
מועצה דתית יבנה אחראית לתחום "קו העירוב" בעיר בהשגחת הרב עתניאל שרעבי, על מנת לאפשר גם לציבור הדתי ושומר המסורת להגיע לכל חלקי העיר בשבת.
קו 'עירוב השבת' ביבנה כולל בתוכו את כל שכונות העיר ללא יוצא מן הכלל, כולל הכבישים הראשיים והצדדיים.
קו העירוב העירוני עובר בדיקה קפדנית מדי שבוע על ידי אנשי המועצה הדתית, סמוך לכניסת השבת.
בכל קו העירוב בעיר נעשית בדיקה קפדנית בכל שבוע , על ידי צוות מטעם המועצה הדתית ביבנה, לוודא שאכן העירוב תקין ולא ניזוק.
בכל מקרה של תקלה בעירוב כגון קריעת חוטים או עמודי עירוב שנפלו , נשמח שתיידעו אותנו מיידית, על מנת שנוכל לטפל בתקלה.

לדיווח על תקלה בעירוב

מפת העירוב

מפת העירוב

מהו "עירוב שבת"?

הגמרא במסכת שבת (ו,א) מבארת, כי קיימות ארבע רשויות לשבת: רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית ומקום פטור.
בסוגיות הגמרא שם וכן בעוד מקומות, התבארו בהרחבה הגדרת ארבע רשויות אלו, ופרטי דיניהן.
איסור הוצאה מן התורה אמור במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד, וכן בטלטול ד' אמות ברשות הרבים. אולם מדרבנן אסור להוציא גם מרשות היחיד או מרשות הרבים לכרמלית, וכן מכרמלית לרשות היחיד או לרשות הרבים. כמו"כ אסור לטלטל ד' אמות בכרמלית. אולם מותר להוציא מרשות היחיד או מרשות הרבים למקום פטור, וממקום פטור לרשות היחיד או לרשות הרבים.
במקומות שאינם מוגדרים כרשות הרבים, אפשר להתיר את הטלטול ע"י התקנת מחיצות וצורת הפתח. תיקון זה נקרא כיום – עירוב שבת. אולם כפי האמור, התיקון של צורת הפתח אינו מועיל למקומות המוגדרים כרשות הרבים.

איסור טלטול ללא עירוב

כפי המבואר לעיל, בישוב או בעיר בהם אינו מסודר עירוב שבת ועירוב חצרות כדין, קיים איסור טלטול.
איסור זה כולל טלטול כל סוגי החפצים, אולם הוא אינו אמור על הבגדים שהאדם לובשם בזמן הליכתו.
בשו"ע ובפוסקים הובאו דיני הטלטול של תכשיטים ובגדים כמו: טבעות, שעוני יד, ממחטות וכד'.
בפוסקים מוצעות דרכים מסוימות האמורות לצמצם את חומרת איסור הטלטול במקומות בהם אין עירוב.
דרכים אלו בנויות על צמצום מלאכת ההוצאה המורכבת מעקירה והנחה מרשות לרשות, וכן צמצום הטלטול של ד' אמות ברשות הרבים.