בית העלמין בניהולו של מר שלמה מנצור עומד בסטנדרט גבוה בתחום שירותי הקבורה.
צוות המחלקה פועל להקל עד כמה שניתן על המשפחות שאיבדו את יקיריהן ולהביאם לקבורה עפ'י ההלכה היהודית ומנהגי ישראל.

בתחום אחריותנו 2 בתי עלמין:
 1. בית עלמין יבנה
 2. בית עלמין צופיה (ישן)

סידורי הלוויה

תושבים יקרים!
על מנת להקל ולו במעט על ההכנות לקראת ההלוויה הנכם מוזמנים להתקשר בכל שאלה למשרדי המועצה הדתית ובמקרים דחופים למס' הנייד: 054-9789366

רישיון קבורה

תעודת קבורה

רכישת אחוזת קבר בחיים

חלקה זוגית עבור תושב יבנה - ליחיד ₪8,177

חלקה זוגית עבור תושב יבנה - לזוג ₪16,354

אלמן/ה תושב יבנה צמוד לבן/ בת זוג קבור/ה ₪6,542


חלקה זוגית - לא תושב יבנה - ליחיד ₪9,813

חלקה זוגית - לא תושב יבנה - זוג ₪19,626

חלקה זוגית - תושב חו"ל ₪49,000

הוצאות יום הקבורה (תעריף ביטוח לאומי) ₪6,706

סה"כ ₪55,706


קבורת סנהדרין (קומות)

תושב יבנה₪7,666

אלמן/ה צמוד לבן זוג קבור₪6,133

לא תושב יבנה₪9,199


תושב חו"ל₪38,330

הוצאות הקבורה (תעריף ביטוח לאומי) ₪6,706

סה"כ ₪45,036

תעריפים בשפות שונות

מענה לשאלות הלכתיות

משפחות יקרות

ניתן לפנות בכתב דרך אתר המועצה לשאלות הלכתיות הקשורות לימי האבל.

במקרים דחופים ניתן לפנות טלפונית לרבנים הר"מ:

 • הרב הראשי הרב דוד אביחצירא שליט"א
  054-9789350
 • הרב עתניאל שרעבי שליט"א
  054-9789400
 • הרב יצחק מהרי שליט"א
  050-6385109

מפת בית העלמין