בית החולים אחראי למספר אישורים אשר בלעדיהם לא ניתן לבצע את הקבורה. האישורים הנדרשים לצורך הקבורה הם:

  1. הודעת פטירה – ניתן לקבל על ידי צוות בית החולים
  2. תעודת זהות של הנפטר/ת

עם התעודות הנ"ל יש לגשת למשרד קבלת ושחרור חולים בבית החולים לצורך קבלת רשיון הקבורה.
עם רשיון הקבורה יש לגשת למשרדי המועצה או למשרד בית העלמין בשעות 8.00- 16.00 לצורך קביעת סידורי ההלוויה.

במידה והפטירה ארעה מחוץ לבית החולים יש לזמן צוות מד"א אשר יקבע את המוות. רופא מד"א מוציא למשפחה הודעת פטירה איתה יש לגשת למדור רשיונות קבורה בלשכת משרד הבריאות ברחובות.
במידה ורופא מד"א יחליט כי מדובר במוות לא טבעי, מד"א תזמן את המשטרה על מנת לחקור את נסיבות המוות. (במקרה כזה ההליך כולו עלול להתעכב עד לקבלת אישור המשטרה לקבורה).

מועצה דתית יבנה היא גוף רשמי, המוסמך לטפל בנושאי הקבורה, אולם היא מוסמכת לקבור נפטר רק לאחר קבלת רשיון קבורה.
לאחר קבלתו ממשרד הבריאות יחל הטיפול בנפטר/ת ובסידורי ההלוויה.

חשוב להדגיש:
כל תושב העיר יבנה שנפטר לבית עולמו זכאי לקבורה בבית העלמין ביבנה בחינם.